GRAND PRIX POLSKI w RJnO „PUCHAR PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ” AUGUSTÓW 03. – 04.10.2015 KOMUNIKAT II

Po uzgodnieniach Organizatorzy przyjęli ostateczny Regulamin zawodów. Zatwierdzono również wszystkie Druki (Formularz Zgłoszenia do zawodów, Oświadczenie o Zdolności do udziału w Biegu, Oświadczenie o Zdolności do udziału w Biegu Małoletniego/-j, Zamówienie noclegów i wyżywienia).

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenia w innej formie nie będą respektowane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z udziału w zawodach w przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów w oznaczonych terminach.

Wszystkie formularze i informacje dostępne na stronie Organizatora www.orienteering.augustow.pl w zakładce „Zawody” oraz „Dokumenty do pobrania

 

 

UKS „Integracja-Kormoran”Augustów (T.J.)