KURS INSTRUKTORSKI

Z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników, wierząc, iż powodem tego jest nie co niekorzystny termin pierwszego spotkania, planowany Kurs Instruktorów Orientacji Sportowej rozpocznie się zjazdem sierpniowym tj 28.08. ? 03.09. 2017. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.08.2017. Terminy następnych spotkań zostaną podane w późniejszym czasie. Serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy