Po Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym

W dniu 02.10.2016 w uroczym hoteliku „Karmel” odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia.

Podsumowano blisko pięć lat działalności. Oj było tego trochę !!!. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2016 – 2020.

Skład Zarządu ograniczono do trzech osób. Prezesem został dotychczasowy Wiceprezes – Tadeusz Jaworski, Wiceprezesem – Piotr Mikołanis, a funkcję Skarbnika nadal będzie pełnił Adam Mariusz Małyszko.

Mając na uwadze zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach, Walne Zebranie Członków dokonało zmian w Statucie, wierząc, iż pozwoli to na skuteczniejsze działanie Stowarzyszenia.