Puszcza Augustowska „Zielony Stadion Narodowy”

Jako imprezę towarzyszącą Pucharowi Burmistrza Augustowa w Biegu na Orientację, Stowarzyszenie „Integracja” zorganizowało również konferencję dotycząca organizacji imprez i zawodów całorocznych na orientację sportową w ramach Pucharu Puszczy Augustowskiej.

W spotkaniu uczestniczył Włodzimierz Protasiewicz – autor koncepcji  „Zielony Punkt Kontrolny”, Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Prezes Fundacji Sport i Przyroda – OKO BnOL.

Przedstawił genezę swojej koncepcji. W związku z ideą otwarcia Lasów Państwowych dla społeczeństwa, jedną z formą wykorzystania zasobów leśnych jest ich wykorzystanie w celach sportowo -, edukacyjno -, turystyczno -, rekreacyjnych.

Tak zrodziła się idea „zielonego Orlika”.

W trakcie roboczych spotkań Stowarzyszenia z przedstawicielami Nadleśnictwa Augustów, z inicjatywy Z-cy Nadleśniczego Dr. Inż. Adama Sieńko, zrodziła się idea organizacji cyklicznych imprez różnych form (biegi, rowery, biegi narciarskie, orientacja precyzyjna i wiele, wiele innych) na terenie wszystkich Nadleśnictw obejmujących swoim działaniem teren Puszczy Augustowskiej w oparciu o „Zielony Punkt Kontrolny”.

Koszt urządzenia takiego „zielonego” boiska (sporządzenie map zgodnych z międzynarodowymi normami, ustawienie słupków z kasownikami itd.) waha się od 10 do 30 tys. zł.

Współpraca wszystkich Nadleśnictw, lokalnych samorządów, Stowarzyszenia oraz powołanego UKS-u „Integracja – Kormoran” w Augustowie otwiera możliwości wykorzystania Puszczy Augustowskiej, jako olbrzymiego „Zielonego Stadionu”.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Oddziału w Białymstoku Pan Jerzy Małyszko, przedstawiciele Nadleśnictwa Augustów, Pomorze, Rajgród, 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, Starostwa Powiatowego w Suwałkach i Urzędu Miasta Augustów oraz APK.

W imieniu swoim i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, uczestników spotkania pozdrowił Pan Waldemar Paweł Sieradzki – Kierownik projektu „Leśne Dziedzictwo Europy – Puszcza Białowieska”, który, z powodu innych obowiązków służbowych, zmuszony był odwołać swój udział.

P.S. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy czynnie przyczynili się do realizacji zadania, za pomoc w organizacji pierwszej imprezy orientacji sportowej, „Puchar Burmistrza Augustowa w Biegu na Orientację”, a w szczególności Nadleśnictwu Augustów z Panem Nadleśniczym Tadeuszem Wasilewskim, LGR „Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego”, Burmistrza Miasta Augustowa, CSiR, APK, Hotelik „Karmel”.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

„Integracja” w Augustowie

100_2860 100_2859 100_2858