Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok

W 2017 roku Stowarzyszenie podejmowało następujące inicjatywy i działania:

  1. Kontynuowaliśmy działania skierowane na rozwój Orientacji Sportowej, po przez wsparcie merytoryczne w działalności UKS-u „Integracja-Kormoran”.
  2. Jak co roku, z Urzędu Miasta w konkursie pozyskaliśmy środki na zawody dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach III Pucharu Burmistrza Miasta Augustowa w Orientacji Sportowej. Zawody, ze wzglądu na ograniczone dofinansowanie,  były rozegrane jedynie w konkurencji biegowej. Wzięło w nich w sumie ponad 150 dzieci.
  3. Przedstawiciele Stowarzyszenia i UKS-u uczestniczyli w Krajowym  Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
  4. Za sprawą kolego Grzegorza Sieńko pod szyldem Stowarzyszenia wystąpiła drużyna w Powiatowych Zawodach Strzeleckich, gdzie została uhonorowana Dyplomami.
  5. Nadal uczestniczymy zarówno w posiedzeniach Komisji, jak i w sesjach Rady Miasta czy Powiatu zwracając uwagę na tematy drażliwe społecznie. Przypominamy o potrzebie utworzenia prawdziwego Parku Zdrojowego w Augustowie, powołania Naczelnego Architekta Miasta, podjęcie przez Radę Uchwały w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania alkoholu i wielu innych tematach.
  6. Priorytetem jednak w sprawach społecznych w bieżącym roku są kontrowersje w sprawie Uchwały Rady Miasta Augustowa w sprawie opłaty adiacenckiej. Działania naszego doprowadziły do zmiany jej pierwotnej wersji. Jednak nowelizacja nas absolutnie nie satysfakcjonuje. We współpracy z różnymi środowiskami i osobami podejmujemy dalsze kroki zmierzające do zmian, które byłyby sprawiedliwe społecznie i nie narażały mieszkańców Miasta na dotkliwe jej skutki. W sprawie tej pisaliśmy dużo w mediach, jak i zorganizowaliśmy konferencję prasową. wystosowaliśmy Apel do Zarządu Miasta, proponując kompromisowe rozwiązania.
  7. Zgłaszaliśmy również swoje uwagi do działań nad nowym Budżetem.
  8. Uczestniczyliśmy, tradycyjnie już w IV Wschodnim Kongresie Gospodarczym.
  9. Kontynuowaliśmy współpracę z Politechniką Białostocką w zakresie opracowania koncepcji architektonicznej Szlaku Turystycznego – Kanał Augustowski. Wyniki prac studentów i Kadry naukowo-dydaktycznej Katedry Architektury Kultur Lokalnych były prezentowane w podczas seminarium w ACE w Augustowie, na dorocznym posiedzeniu Rady Euroregionu Niemen, w Gmachu Podlaskiej Opery i Filharmonii na Festiwalu,  na edycji konkursu Green Building Awards  (budownictwo ekologiczne), gdzie jedna z prac zdobyła wyróżnienie oraz na Festiwalu Architektury w Mińsku pod patronatem Ministerstwa Budownictwa Białorusi.
  10. Realizując Uchwałę Walnego Zebrania z 2014 roku w ramach projektu OWES Stowarzyszenie sfinalizowało zawiązanie, wspólnie z Gminą Miastem Augustów, Handlowo – Usługowej Spółdzielni Socjalnej. Obecnie złożyliśmy dokumenty rejestracyjne.

Na tym sprawozdanie zakończono.