ZARZĄD Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INTEGRACJA

Zarząd:

Tadeusz Jaworski – Prezes

Piotr Mikołanis       – Wiceprezes

Adam M. Małyszko – Skarbnik