SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK

W 2014 roku Stowarzyszenie podejmowało następujące inicjatywy i działania:

  1. Podjęcie inicjatywy i działań w zakresie podpisania porozumienia z Miastem w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej
  2. Uczestnictwo w OWES Suwałki
  3. Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w konsultacjach nad Strategią Województwa Podlaskiego na lata 2014 ? 2020
  4. Uczestniczyli w Projekcie transgranicznym ?Planeta Idei?
  5. W lipcu 2014 Stowarzyszenie podjęło inicjatywę o przystąpieniu do Polskiego Związku Orientacji Sportowej, w wyniku czego zostało przyjęte w poczet Członków Wspierających. Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w Zjeździe Delegatów PZOS.
  6. Na wniosek Stowarzyszenia dwoje nauczycieli WF uczestniczyło w Projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki ?Przygoda ze sportem? (finansowane 10 miejsc na cały Kraj). Projekt kontynuowany w 2015 roku.
  7. Organizacja Ogólnopolskiego szkolenia Instruktorów Orientacji Sportowej.
  8. W grudniu 2014 z inicjatywy Stowarzyszenia powołano Uczniowski Klub Sportowy ?Integracja ? Kormoran? Augustów w celu propagowania i rozwijania Orientacji Sportowej.
  9. Doceniając działania Stowarzyszenia PZOS przydzielił SIS i UKS organizację imprezy międzynarodowej Grad Prix Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację.
  10. Sprawne przeprowadzenie w/w imprezy będzie warunkiem przydzielenia w 2016 roku Mistrzostw Polski w Młodzieżowych Mistrzostw Polski w długodystansowym Biegu na Orientację oraz ponownie Grand Prix Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację