Zapraszamy na sympozjum prezentacja i wystawa projektu dydaktyczno-badawczego „Szlak Turystyczny Kanał Augustowski”

Zakład Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” w Augustowie.

28 czerwca 2017 roku o godzinie 09:00 zapraszają do Auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, na sympozjum pod Patronatem Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Augustowie, Urzędu Miasta Augustów i Euroregionu „Niemen”. Temat spotkania to: prezentacja i wystawa projektu dydaktyczno-badawczego „Szlak Turystyczny Kanał Augustowski” przedstawiająca propozycje architektoniczne budowy szlaku, dyskusja  na temat jego realizacji w aspektach organizacyjno-prawnych i finansowych.

Spotkanie otwarte dla publiczności. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

  1. Otwarcie i powitanie uczestników – dr Maciej Ambrosiewicz
  2. Słowo wstępne – Prezes SIS „Integracja”, Tadeusz Jaworski
  3. Wprowadzenie merytoryczne – Kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury PB, prof. PB, dr hab. inż. Arch. Jerzy Uścinowicz
  4. Prezentacja Projektów – studenci i Kadra Naukowa PB
  5. Dyskusja – możliwości realizacji projektu „Szlak Turystyczny – Kanał Augustowski” w aspektach organizacyjno-prawnych i finansowych.
  6. Organizacja Wystawy w Augustowie, Białymstoku i Grodnie.  

 

                                                                                        Za Zarząd SIS „Integracja”

                                                                                                  PREZES

                                                                                           Tadeusz Jaworski