Sprawozdanie Zarządu SIS ?Integracja? za 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ?Integracja? w Augustowie za 2015 rok

W 2015 roku Stowarzyszenie podejmowało następujące inicjatywy i działania:

  1. Podjedliśmy działania skierowane na rozwój Orientacji Sportowej, po przez wsparcie merytoryczne w celu rozpoczęcia działalności UKS-u ?Integracja-Kormoran? oraz nawiązaliśmy realną współpracę z 14 Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej oraz Nadleśnictwami Puszczy Augustowskiej i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.
  2. Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach z ekonomii społecznej.

Swoje osiągnięcia prezentowaliśmy na Targach Ekonomii Społecznej w Sokółce, Sejnach, Suwałkach i Augustowie.

  1. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z Przedstawicielami Białorusi w ramach Projektu transgranicznego ?Planeta Idei?
  2. Na zaroszenie Starosty Augustowskiego P. Jarosława Ślaszyńskiego, byliśmy uczestnikami konferencji poświęconej współpracy w ramach strefy Kanału Augustowskiego z udziałem najwyższych władz Województwa Podlaskiego, Komitetu Obwodowego w Grodnie, Dowództwa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i wielu innych znamienitych oficjeli.
  3. Na wniosek Stowarzyszenia, Pani Katarzyna Bielawska ? nauczycielka WF w szkole podstawowej w Janówce, uczestniczyła w II edycji Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki ?Przygoda ze sportem? (finansowane 10 miejsc na cały Kraj). Projekt kontynuowany w 2016 roku.
  4. Wiosną, dzięki wsparciu zorganizowaliśmy wspólnie z UKS-em pierwsze zawody z dla dzieci i młodzieży szkolnej w Ramach I Pucharu Burmistrza Miasta Augustowa w Orientacji Sportowej.

W ramach zawodów, P. Włodzimierz Protasiewicz, pomysłodawcy idei Zielonego Punktu Kontrolnego poprowadził konferencję na temat Orientacji Sportowej, w której uczestniczyli przedstawiciele okolicznych Samorządów, Nadleśnictw z P. Adamem Sieńko ? pomysłodawcą Pucharu Puszczy Augustowskiej, Urzędu Miasta, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i organizacji pozarządowych.

  1. W październiku byliśmy gospodarzami Grand Prix Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację goszcząc min. wielokrotną medalistkę i Mistrzynię Świata P. Annę Kamińską. Imprezę udało się przeprowadzić dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej ?Pojezierze suwalsko-augustowskie?, Urzędu Miasta Augustów, Nadleśnictw Puszczy Augustowskiej oraz od prywatnych sponsorów.
  2. Przedstawiciele Stowarzyszenia brali czynny udział w II Wschodnim Kongresie Gospodarczym w panelach poświęconych rozwojowi ekonomii społecznej, przebiegu korytarza drogowego VIA Carpatia, rozwój turystyki i agroturystyki w podlaskim i innych.
  3. Braliśmy udział w pracach nad Regulaminem Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi i nad Budżetem Obywatelskim oraz przy Programie Rewitalizacji Miasta Augustowa.
  4. Często uczestniczymy zarówno w posiedzeniach Komisji, jak i w sesjach Rady Miasta czy Powiatu zwracając uwagę na tematy drażliwe społecznie. Jako pierwsi mówiliśmy o potrzebie utworzenia prawdziwego Parku Zdrojowego w Augustowie, powołania Naczelnego Architekta Miasta, podjęcie przez Radę Uchwały w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania alkoholu i wielu innych tematach.

Na tym sprawozdanie zakończono.