Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ?Integracja? w Augustowie za 2016 rok

W 2016 roku Stowarzyszenie podejmowało następujące inicjatywy i działania:

 1. Kontynuowaliśmy działania skierowane na rozwój Orientacji Sportowej, po przez wsparcie merytoryczne w działalności UKS-u ?Integracja-Kormoran?.

Wspólnie z 14 Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej oraz Nadleśnictwami Puszczy Augustowskiej, szczególności Nadleśnictwem Suwałki i Urzędem Miasta Suwałki byliśmy gospodarzami Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Masters w Długodystansowym Biegu na Orientację. Uczestniczyło w nim ok. 300 zawodników zarówno z kraju jak i zza granicy (Litwa, Ukraina, Kaliningrad).

 1. Przedstawiciele Stowarzyszenia i UKS-u byli delegatami na sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Stowarzyszenie było gospodarzem drugiej część Zjazdu, w trakcie jej trwania wyłoniono nowe Władze Związku. Przedstawiciel Stowarzyszenia został Członkiem Komisji Rewizyjnej.
 2. Dzięki naszym staraniom P. Magdalena Bielawska, ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie, została zakwalifikowana do III edycji Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki ?Przygoda ze sportem? (finansowane 10 miejsc na cały Kraj).
 3. Z naszej inicjatywy, Wójt Gminy Augustów P. Zbigniew Buksiński przekazał fundusze na prowadzenie zajęć z Orientacji Sportowej w Szkole Podstawowej w Janówce.
 4. Z Urzędu Miasta w konkursie pozyskaliśmy środki na zawody dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach II Pucharu Burmistrza Miasta Augustowa w Orientacji Sportowej. Zawody były rozegrane w konkurencji rowerowej i biegowej. Wzięło w nich w sumie ponad 150 dzieci.
 5. We wrześniu 5 osób uczestniczyło w Kursie Sędziów Orientacji Sportowej w miejscowości Kaszczor k/ Wielunia.
 6. Wspólnie z UKS-em z Euroregionu ?Niemen?, pozyskaliśmy fundusze na konkursy ekologiczne współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkursy były przeprowadzone w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Augustowie i Zespole Szkół w Płocicznie ? Tartak. Wzięło w nich udział po 150 dzieci w każdej ze szkół.
 7. W ramach kontynuacji Projektu transgranicznego ?Planeta Idei? na zaproszenie Burmistrza Augustowa uczestniczyliśmy w spotkaniach z Przedstawicielami Białorusi.
 8. Nadal uczestniczymy zarówno w posiedzeniach Komisji, jak i w sesjach Rady Miasta czy Powiatu zwracając uwagę na tematy drażliwe społecznie. Przypominamy o potrzebie utworzenia prawdziwego Parku Zdrojowego w Augustowie, powołania Naczelnego Architekta Miasta, podjęcie przez Radę Uchwały w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania alkoholu i wielu innych tematach.

Priorytetem jednak w sprawach społecznych w bieżącym roku są kontrowersje w sprawie Uchwały Rady Miasta Augustowa w sprawie opłaty adiacenckiej. Działania naszego doprowadziły do zmiany jej pierwotnej wersji. Jednak nowelizacja nas absolutnie nie satysfakcjonuje. We współpracy z różnymi środowiskami i osobami podejmujemy dalsze kroki zmierzające do zmian, które byłyby sprawiedliwe społecznie i nie narażały mieszkańców Miasta na dotkliwe jej skutki. W sprawie tej w mediach wystosowaliśmy Apel do Zarządu Miasta, proponując kompromisowe rozwiązania.

 1. Zgłaszaliśmy również swoje uwagi do działań nad nowym Budżetem
 2. Przedstawiciele Stowarzyszenia byli uczestnikami projektu ?Akademia Lokalnych Liderów – reAktywacja? finansowany z funduszy FIO i Marszałka Województwa Podlaskiego.
 3. Uczestniczyliśmy również w III Wschodnim Kongresie Gospodarczym.
 4. Podjęliśmy współpracę z Politechniką Białostocką w zakresie opracowania koncepcji architektonicznej Szlaku Turystycznego ? Kanał Augustowski. Wyniki prac studentów i Kadry naukowo-dydaktycznej będą zaprezentowane w późniejszym terminie.

Na tym sprawozdanie zakończono.