Harmonogram poszczególnych dni

15 kwietnia 2016 r. (9.30 ? 14.00) Gospodarstwo Szkółkarskie Nadleśnictwa Suwałki (Leśnictwo Papiernia) – zawody sportowe w biegu na orientację dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem Zielonego Punktu Kontrolnego.

16 kwietnia 2016 r. (14.00 ? 17.30) Zalew Arkadia w Suwałkach – rodzinny festyn z grami i zabawami z wykorzystaniem map. Przewidziane nagrody dla uczestników biorących udział w poniższych konkurencjach:

  1. Konkursowy pomiar krokami odległości 100 m, po instruktażu sędziego.
  2. Gra miejska – polega na odnalezieniu w czasie spaceru z mapą zaznaczonych na niej punktów.
  3. Klasyczna trasa orientacji terenowej – uczestnik otrzymuje mapę z zaznaczonymi punktami, które ma odnaleźć w terenie w wyznaczonej kolejności.
  4. Tor przeszkód – Zadaniem startującego jest pokonując tor przeszkód dopasować obrazki do map np. A2, D1 itd.
  5. Orientowanie mapy – uczestnik obracając się w kierunku wskazanym przez sędziego kilka razy próbuje samodzielnie ustawić mapę.
  6. Orientacja precyzyjna – uczestnik widzi kilka punktów w terenie. Na mapie ma zaznaczony tylko jeden. Startujący z perspektywy nawet 200 m musi ocenić, który z widocznych przez niego punktów jest tym zaznaczonym na jego mapie.

Podczas festynu funkcjonować będzie stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Suwałki.

17 kwietnia 2016 r. (9.30 ? 14.00) Las ?Szwajcaria” – Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters  w Biegu Długodystansowym na Orientację, (kategorie oddzielne dla zawodników licencjonowanych i kategorie OPEN dla zawodników bez licencji PZOS):

  1. Otwarcie Zawodów o godz. 9:30
  2. Start Masowy zawodników licencjonowanych o godz. 10:00
  3. Start Masowy Kategorii OPEN o godz. 10:30
  4. Dekoracja Zwycięzców i zamknięcie Zawodów około godz. 13:30